Катјонски натриум хијалуронат

  • Cationic sodium Hyaluronate

    Катјонски натриум хијалуронат

    Најистакнатото својство на HA PLUS е неговиот уникатен ефект на задржување на влагата.Поради своите анјонски функционални групи како карбоксил, оваа молекула вообичаено носи негативни полнежи, додека генерално површините на човечката коса и кожа се исто така негативно наелектризирани.