Капки за очи степен на натриум хијалуронат

  • Eye drops grade sodium hyaluronate

    Капки за очи степен на натриум хијалуронат

    Натриум хијалуронат е главна компонента на сврзното ткиво како што се човечката меѓуклеточна супстанција, стаклестото тело и синовијалната течност итн., и има карактеристики на задржување на водата во телото, одржување на екстрацелуларниот простор, регулирање на осмотскиот притисок.