Одделение за козметика на натриум хијалуронат

  • Sodium Hyaluronate Cosmetics Grade

    Одделение за козметика на натриум хијалуронат

    Натриум хијалуронатот е толку пријатен за вода и има функции на најдобар навлажнувачки фактор и спречува болести како што се инфекции на кожата со спречување на пенетрација на надворешни материи како бактерии.Затоа, се смета за идеален „природен хидратантен фактор“ и широко се користи во козметиката која е погодна за различни кожи, клима и средини.